Grădiniţa 22 este prietenă cu voi!

 

Noi: ieri, astăzi şi mâine!

Deviza: "Împreună vom reuşi!"

Motto: "Educaţia este mişcarea din întuneric spre lumină."

(Allan Bloom)
Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.22, nume de referinţă în învăţământul preprimar ieşean, imaginea performanţei şcolare.
Am realizat proiectul planului de dezvoltare instituţională care, constituie în acelaşi timp oferta noastră educaţională. Ce am urmărit?
În primul rând,
Ce am fost?
Am fost istorie:
- grădiniţa cu program prelungit in care elevii de la Liceul Pedagogic “V.Lupu” se iniţiau in arta de a deveni viitori dascăli,
- grădiniţa cu program săptămânal, în care copiii şi-au regăsit o a doua familie
şi din nou, o grădiniţă cu program prelungit, am crescut astfel, o dată cu timpul în toate componentele, îndeosebi cele valorice .
Ce suntem?

Suntem o grădiniţă performantă , dorită de populaţia şcolară;
- suntem un colectiv a cărui principală calitate este dorinţa de foarte bine materializată prin muncă, printr-o muncă asiduă dăruită idealurilor de performanţă;
- suntem copiii care ştiu că vor păşi cu încredere în viaţa de viitori şcolari
- suntem simbolul corectitudinii şi dăruirii profesionale;
- suntem noi, Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.22
Ce vom fi?

Vom fi viitorul aşa cum îl visăm;
vom fi cei ce vor semăna în continuare educaţia bunului simţ şi al dorinţei de foarte bine.
Ne aflăm pe direcţia cea bună pentru îndeplinirea obiectivelor pe care ni
le-am propus.
Suntem conştienţi că ne aflăm pe un drum ascendent spre perfecţionarea procesului de învăţămînt, ca rezultat al acţiunilor convergente ce vor avea la îndemână trei elemente esenţiale: preşcolarii, părinţii şi calitatea a tot ceea ce întreprindem, ca o garanţie a durabilităţii realizării scopului propus.